Елементи захисту свідоцтва про реєстрацію ТЗ

На лицьовій стороні бланка свідоцтва наявні такі захисні елементи:

- OVI - у верхній правій частині оптико-перемінною фарбою – стилізоване зображення карти України;

- мікротекст;

- ультрафіолетовий захист – зображення малого герба Державного Герба України.

На зворотному боці бланка свідоцтва наявні такі захисні елементи:

- мікротекст;

- ультрафіолетовий захист – емблема МВС України;

- у верхньому лівому куті виділено біле поле для внесення одномірного штрих-коду;

- серія та номер бланка свідоцтва, які складаються з трьох літер та шести цифр, реквізити підприємства виробника бланка свідоцтва виконуються способом лазерного гравіювання

На лицьовій стороні бланка посвідчення наявні такі захисні елементи:

- мікротекст;

- ультрафіолетовий захист;

- OVI - у верхній правій частині оптико-перемінною фарбою надруковано зображення карти України;

- у лівій частині бланка посвідчення розміщується поле для нанесення відцифрованого образу обличчя особи;

- трафаретний друк

На зворотному боці бланка посвідчення наявні такі захисні елементи:

- мікротекст;

- ультрафіолетовий захист;

- у верхньому лівому куті виділено біле поле для внесення одномірного штрих-коду;

- серія та номер бланка посвідчення, які складаються з трьох літер та шести цифр, реквізити виготовлювача бланка посвідчення виконуються способом лазерного гравіювання

Види підробок документів та методи і способи їх виявлення

Перевірка документів, насамперед, передбачає окремий алгоритм, тобто працівник патрульної служби при перевірці документів повинен послідовно відповісти для себе на ряд питань, в результаті чого документ, що підлягає перевірці, буде віднесений до відповідного стандарту і повернутий власникові, або буде визнаний таким, що викликає сумніви, з відповідними діями патрульного в цьому випадку.

Порядок, на нашу думку, може бути наступним:

1) встановлення відповідності затвердженому зразку бланка документа;

2) встановлення належності документа пред’явникові;

3) перевірка правильності оформлення документа;

4) виявлення підчисток (вилучення тексту);

5) виявлення витравлення (знебарвлення) тексту;

6) виявлення дописок в рукописному тексті, допечаток в машинописному тексті;

7) встановлення факту заміни фотокартки;

8) встановлення факту заміни аркушів документа;

9) встановлення підробки відбитків печаток та штампів.

При цьому використовуються наступні методи дослідження документів.Методи дослідження документів:

· дослідження документів у відбиваючому світлі дозволяє виявити:

Ø механічну підчистку;

Ø витравлення тексту (знебарвлення);

Ø дописки та виправлення в рукописному тексті;

Ø допечатки та виправлення в машинописному тексті;

Ø заміну фотокартки;

Ø заміну фрагментів документа;

Ø підробки печаток та штампів.

· дослідження документів в косопадаючому світлі дозволяє виявити:

Ø механічну підчистку;

Ø заміну фотокартки;

Ø підробку відтиску конгревної печатки.

· дослідження документів у проникаючому світлі дозволяє:

Ø виявити механічну підчистку;

Ø виявити заміну фотокартки;

Ø розглянути малюнок водяного знака;

Ø дослідити перекриття тексту, заклеєні тексти марками, візовими етикетками.

· дослідження видимої люмінесценції документів дозволяє виявити:

Ø сліди фарбуючої речовини тексту, який був знищений;

Ø сліди травлення (знебарвлення) тексту;

Ø різницю в характері випромінювання паперу, клею, фарби;

Ø ознаки спеціального захисту документа.

Обладнання для дослідження документів значно спрощує його дослідження та складається з переносних, стаціонарних та лабораторних приладів.

При дослідженні документа обов’язково звертають увагу на:

1) обкладинку (вид, матеріал, колір, форма, розміри);

2) спосіб друку (метод, якість, наявність специфічних ознак друку);

3) фотокартка(-ки) (метод кріплення та завірення або внесення цифровим способом).

4) форзацнi та внутрішні сторінки (папір, водяні знаки, серійний номер, перфорація машинописна, штампи друковані)5) штампи, печатки.

Пiдробленi документи можна класифікувати як:

- пiдробленi повністю (інша назва - інтелектуальна підробка);

- пiдробленi частково (матеріальна підробка).

Під повною підробкою документа розуміється несанкціоноване виготовлення такого документа у повному обсязі.

Часткова підробка може здійснюється шляхом несанкціонованої заміни окремих частин документа або виправлення його реквізитів.

Повна підробка – це підробка, при якій відповідно до справжнього документа ще раз відтворюють всі його складові частини (папір, палітурний матеріал та ін.), текстовий i фоновий друк, рукописне та машинописне заповнення бланка, підписи посадових осіб, тощо.

При повній підробці можуть використовуватися також фіктивні документи (документи існуючих країн або організацій, які виконані в формі, яка відрізняється від існуючого формату); вигадані документи (документи неіснуючих країн або організацій); камуфльовані документи (документи країн, які вже не існують або змінили назву), тощо.

Часткова підробка становить такий вид підробки, коли у реквізити справжнього документа вносяться зміни, доповнення або здійснюється заміна будь-якої його частини. Вибір способу часткової підробки залежить не тільки від мети і можливостей особи, яка здійснює підробку, але і від особливостей підробленого документа:

ü якості паперу бланка,

ü виду захисту,

ü властивостей чорнила,

ü якості штемпельної фарби, тощо.

Часткова підробка документів є найбільш поширеним видом підробки. Пояснюється це тим, що для її здійснення не вимагається складного поліграфічного устаткування, оскільки зміна вноситься у вже існуючий справжній бланк документа. Залежно від того, які реквізити документа намагаються змінити, застосовується той чи інший вид підробки.

Основними способами часткової підробки документів є:

· механічна підчистка тексту з можливістю подальшої дописки;

· вилучення рукописного, машинописного, типографського тексту або інших реквізитів документа з метою його підробки (може бути здійснено шляхом механічної підчистки (вилучення) тексту, спектра світлових хвиль);

· витравлення (знебарвлення) тексту.


6963955352768252.html
6963994338854708.html
    PR.RU™